Uitvaartverzekering informatie

Bij het uitkiezen van een geschikte uitvaartverzekering komt u voor diverse keuzes te staan. Zoals: Welk soort verzekering kies ik? Welke bedrag wil ik verzekeren? Tot wanneer wil ik premie betalen? Je vindt op deze pagina algemene uitvaartverzekering informatie.

Wat is een uitvaartverzekering?

Uit een onderzoek van het Nibud blijkt dat 43% van de ondervraagden denkt dat een gewone overlijdensrisicoverzekering de kosten van een uitvaart vergoedt. Daar

uitvaartverzekering

is die verzekering echter niet voor bedoeld. Een gewone overlijdensrisicoverzekering wordt voor een bepaalde periode afgesloten om financiële risico’s door het overlijden op te vangen. Wanneer de persoon die verzekerd is na die periode komt te overlijden wordt niets uitgekeerd. Bij de financiële risico’s gaat het bijvoorbeeld om inkomensverlies van een nabestaande. Of de kosten van een hypothecaire lening.

Een uitvaartverzekering is bedoeld om de uitvaart van de verzekerde te bekostigen en keert ook na de premielooptijd uit. Nabestaanden hoeven de uitvaart dan niet, of niet helemaal te betalen.

Soorten uitvaartverzekeringen

Natura uitvaartverzekering

Bij dit type verzekering keert de verzekeraar uit in vooraf afgesproken diensten of pakketten. De verzekeraar of aangesloten partij regelt de verzorging van de uitvaart. De afgesproken diensten betaalt de verzekeraar. De wijze waarop de uitvaart ingevuld wordt is gedekt. Nabestaanden kunnen hiervan afwijken, maar dan dient er waarschijnlijk méér betaald te worden. Deze verzekering wordt ook wel een dienstenverzekering (of uitvaartverzekering in diensten) genoemd.

Voordelen

  • Het is duidelijk wat er verzekerd is
  • Nabestaanden worden ontlast omdat de verzekeraar of aangesloten partij de uitvaart regelt
  • De verzekerde waarde komt ten goede aan een uitvaart

Nadelen

  • Omdat een vooraf afgestemd pakket diensten wordt uitgekeerd, is deze vorm niet erg flexibel. Afwijken kan wel, maar kost waarschijnlijk meer geld.
  • De nabestaande zijn in principe niet vrij in hun keuze voor een uitvaartverzorger

Een variant van dit type verzekering is de natura sommenverzekering. De uitvaart is dan verzekerd tot een bepaalde waarde. De geleverde diensten zijn vrij in te vullen door de nabestaanden. De verzekeraar betaalt de uitvaart tot het afgesproken verzekerde bedrag.

Kapitaal uitvaartverzekering

Wanneer de verzekering uitkeert gebeurt dat in geld. De nabestaanden ontvangen het verzekerde bedrag en kunnen dat vrij besteden. Dit kan zelfs aan iets anders zijn dan de uitvaart. Dit type verzekering heet ook wel een geldverzekering (of uitvaartverzekering in geld).

Voordelen

  • Vrije keuze m.b.t. de invulling van de uitvaart
  • Vrije keuze in wie de uitvaart verzorgt

Nadelen

  • Het is mogelijk dat de nabestaande (een deel van) het geld aan andere zaken gaan besteden dan de uitvaart
  • Nabestaanden worden minder ontlast dan bij een natura uitvaartverzekering

Combinatie

Wanneer een deel van de uitkering plaatsvindt in geld en een deel in natura spreekt men van een combinatie.

De besproken soorten uitvaartverzekeringen kennen in de pratijk allemaal hun eigen voorwaarden. Hetzelfde type verzekering kan bij een andere verzekeraar qua voorwaarden en opties behoorlijk verschillen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als nabestaanden, wanneer er sprake is van een naturaverzekering, tóch graag een uitkering in geld willen? Wat als de uitvaartkosten lager uitvallen dan de verzekerde waarde bij een natura sommenverzekering? En wat als de verzekerde de verzekering premievrij wil maken? En zo zijn er nog vele verschillen. In de polisvoorwaarden staat uitgelegd hoe de verzekering in elkaar zit.

Verzekerd bedrag & indexatie

De kosten van een uitvaart kunnen behoorlijk verschillen. De kosten van een ‘gemiddelde uitvaart’ (bijvoorbeeld €7.500 – €8.000), zeggen niets over de kosten van de gewenste uitvaart.
Uit het eerder genoemde onderzoek van het Nibud blijkt dat van de 2/3 die een uitvaartverzekering heeft, 45% onvoldoende is verzekerd voor de kosten van een complete uitvaart. Ze bieden een hulpmiddel om een indicatie van de kosten van een uitvaart te bereken.

Geld wordt na verloop van tijd minder waard. Omdat een uitvaartverzekering vaak voor een lange periode wordt afgesloten, kan dat invloed hebben op het bedrag wat nodig is voor de gewenste uitvaart. Wanneer het verzekerd bedrag wordt aangepast omdat geld steeds minder waard wordt (inflatie), is er sprake van indexatie. De meeste grote verzekeraars bieden dit aan. Verzekeraars indexeren ieder op hun eigen manier. Indexatie zorgt voor een verhoging van de premie.

Premielooptijd

Vaak is het mogelijk om de premielooptijd aan te passen. Hoe langer de gekozen looptijd, hoe lager de maandpremie. De totale premie-inleg (de optelsom van alle betaalde premies) kan dan, afhankelijk van hoe oud de verzekerde wordt, wel hoger zijn. Wat qua kosten wijsheid is, is op voorhand moeilijk te zeggen. Zo is het moment van overlijden bijvoorbeeld niet bekend.

Gratis uitvaartverzekering kind

Sommige verzekeringen bieden een gratis dekking voor het kind of de kinderen van de verzekerde. Tot wanneer die dekking geldt (bijv. tot het 18de of 21ste jaar levensjaar van het kind) verschilt. Ook het verzekerde bedrag van de gratis kinddekking verschilt. Het is ook mogelijk om niet voor de gratis variant te kiezen, maar een aparte betaalde verzekering af te sluiten voor een kind. Een nadeel is dat er dan al kosten aan die dekking verbonden zijn. Daar staat tegenover dat het verzekerde bedrag en andere verzekeringsopties zelf bepaald kunnen worden. En de maandpremie die betaald wordt na het moment dat de gratis kinddekking niet meer zou gelden (bijvoorbeeld als het kind 18 wordt) is lager, dan wanneer dan pas een aparte uitvaartverzekering zou worden afgesloten.

Een lage premie zegt niet alles

Het is misschien verleidelijk om bij het kiezen van een uitvaartverzekering voor een groot deel naar de prijs te kijken. Op deze pagina staan veel voorbeelden van zaken die afgezien van de prijs van belang kunnen zijn bij het maken van een passende keuze.